Εμφύτευση βηματοδοτών και με… ΦΕΚ στην καρδιολογική

Εμφύτευση βηματοδοτών και με… ΦΕΚ στην καρδιολογική

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «Δημοσιεύτηκε  το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1273/10 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, που αναγνωρίζει την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών».

Οι προσπάθειες του διευθυντού κ. Πλατογιάννη και των συνεργατών κερδίζουν συνεχώς έδαφος και την εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών.

Σχόλια

σχόλια