Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

Σας γνωρίζουμε ότι  το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, όπως αυτό προέκυψε από τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες της 23-04-2017, συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’ αριθμ. 5/28-04-2017 πράξη του Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, απαρτιζόμενο πλέον ως εξής:

Πρόεδρος                :  Τραγάνης Σταύρος

Αντιπρόεδρος        :  Γιώτας Παναγιώτης

Γεν. Γραμματέας    :  Αναγνώστου Βάιος

Ταμίας                     :  Παπαευθυμίου Λάμπρος

Κοσμήτωρ              :  Τίγκας Αθανάσιος

Μέλη                        :  Μακρής Κων/νος, Μεσιακάρης Απόστολος, Πλακοπήτας Κων/νος, Ρουσιαμάνης Χρήστος

 

 

Σχόλια

σχόλια