Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών στα σχολεία των Τρικάλων

Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών στα σχολεία των Τρικάλων

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Τρικάλων.

Υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα είναι δυνατή από 13/6/2017 έως 15/6/2017, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ (313).

Σχόλια

σχόλια