Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία του ν. Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία του ν. Τρικάλων

Με την 17η/11-09-2015 πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων τοποθετήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε σχολεία του ν. Τρικάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,τη μοριοδότησή τους,τις ανάγκες των σχολείων και τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Σχόλια

σχόλια