Σύντομα η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νομό

Σύντομα η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νομό

Κάνουμε γνωστό στους πολίτες του Νομού Τρικάλων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που κατοικεί ή διαμένει εκτός αυτού, τα παρακάτω, που αφορούν  την διαδικασία σχετικά με την ανάρτηση του συνόλου του Δασικού  χάρτη του Νομού Τρικάλων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων έχουν συνταχθεί και έχουν θεωρηθεί αλλά δεν έχουν αναρτηθεί οι παρακάτω Δασικοί χάρτες:

1)  των ΟΤΑ Σερβωτών – Γλίνους – Πατουλιάς

2)  του ΟΤΑ Τρικάλων και

3)  των υπόλοιπων 142 ΟΤΑ του Ν. Τρικάλων

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάρτηση των παραπάνω χαρτών, ενημερώνουμε πως μετά από Δημόσιο διαγωνισμό υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων)και του Αναδόχου και έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες της συμπλήρωσης και διόρθωσης – Επικαιροποίησης των Δασικών χαρτών του συνόλου του Νομού.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα ακολουθήσει η ανάρτησή τους,  μετά από έκδοση της σχετικής απόφασης από την Υπηρεσίας μας (Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων) στην οποία θα αναφέρονται  με λεπτομέρεια οι διαδικασίες υποβολής των αντιρρήσεων και θα καθορίζεται και το χρονικό διάστημα.

Θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις μας για την κατά το δυνατό πληρέστερη ενημέ-ρωση των πολιτών.

Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Τρικάλων

Χρήστος  Αλεξ. Κουτσονάσιος

Σχόλια

σχόλια