Μηνιαίες κάρτες από το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων

Μηνιαίες κάρτες από το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων

Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής

διαμορφώνει το κόστος των μηνιαίων καρτών ως εξής:

Α Ζώνη (πράσινο χρώμα) 39 €/μήνα

Α Ζώνη (μαθητικό-κίτρινο) 19 €/μήνα

Α Ζώνη (φοιτητικό-μπορντώ) 19 €/μήνα

Β  Ζώνη (κόκκινο) 59 €/μήνα

Β Ζώνη (μισό/μαθητικό-μπλε) 29 €

Γ Ζώνη (καφέ) 79 €

Γ Ζώνη (μαθητικό) 39 €

Η διοίκηση, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων κάνουμε τα πάντα ώστε να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις των πολιτών και σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή.

 

Σχόλια

σχόλια