Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΑΡΔΑΝΙ
 8:50 ΑΡΔΑΝΙ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΖΗΛΕΥΤΗ
11:50

ΚΑΙ ΧΑΙΔΕΜΕΝΗ

14:25

ΚΑΙ   ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ
 7:30

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ- ΚΑΛΥΒΙΑ

10:35

ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ

14:20

ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΟΓΓΟΣ
7:30

 

 

11:30

 

14:05

(ΚΤΕΛ)

ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ-ΒΑΛΤΙΝΟ
 
7:20   ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ
9.00   ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ
11:30   ΔΕΝ/ΧΩΦΗΚΗ
13.00   ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ
14:45

ΔΕΝ/ΧΩΡΙ-ΦΗΚΗ

16:00

ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ

18:05

ΔΕΝ/ΧΩΡΙ-ΦΗΚΗ

21:30

ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ

ΔΙΑΛΕΧΤΟ-ΜΙΚ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
7:00
8:00
9:40
12:40
14:20
17:15
21:20
ΚΑΛΥΒΙΑ-ΤΕΦΑΑ
7:30

 ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΛΥΒΙΑ

9:00
10:35

ΚΑΙ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ

12:30
14:20

ΚΑΙ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00
20:50
ΦΛΑΜΟΥΛΙ-ΤΕΦΑΑ
 
8:10
9:20
10:40
12:30
14:05
 
 
 
 
  ΜΕΓΑΛΟ    ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
              8:00
10:30
12:40
14:30
20:00
ΜΟΥΡΙΑ
 7:30

ΜΟΥΡΙΑ-ΛΥΓΑΡΙΑ 

08:30

ΛΥΓΑΡΙΑ-ΜΟΥΡΙΑ 

10.00

ΜΟΥΡΙΑ-ΛΥΓΑΡΙΑ 

11:30

ΛΥΓΑΡΙΑ-ΜΟΥΡΙΑ 

12.45

ΜΟΥΡΙΑ-ΛΥΓΑΡΙΑ 

14:30 ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑ
16:00 ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑ
21:30 ΚΑΙ

ΛΥΓΑΡΙΑ

ΠΑΤΟΥΛΙΑ-ΓΛΥΝΟΣ
7:30 ΚΑΙ

(ΧΡΥΣΑΥΓΗ)

 

11:45

ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

14:15

ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΖΗΛΕΥΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
              7:20
8:50

ΚΑΙ ΑΡΔΑΝΙ

11:05
12:20
14:25

ΚΑΙ ΑΡΔΑΝΙ

18:20-20.40
 
ΛΟΓΓΑΚΙ ΜΕΣΑ
8:50
11.30
ΠΥΡΓΕΤΟΣ
8:30
10:00
12:00
14:05

 

ΡΑΞΑ
7:25-9.00
11:00-13:05-2:15
ΣΩΤΗΡΑ
7:25-9.00-10:00
11:00-12.00-13:05-14:15

17.35-20.25

ΦΩΤΑΔΑ
 
10:20
13.40

 

ΡΙΖΑΡΙΟ
7:30 ΚΤΕΛ
8:30
9:30 ΚΤΕΛ
10.30 ΚΤΕΛ
11:30 ΚΤΕΛ
12:30 ΚΤΕΛ
13:45
14:35 ΚΤΕΛ
16:30(ΚΤΕΛ)
18:00(ΚΤΕΛ)
20:30(ΚΤΕΛ)

 

ΑΓ.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ
 
7:25 ΚΑΙ ΧΑΙΔΕΜΕΝΗ-ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟ 8.00
8:30
9:00
9:35
10:00
10:35
11:00
11:30
12.00
12.45
13:10
13:40
14:15 ΡΑΞΑ
15:00
17:35
20.25
ΤΡΙΚΚΗ
 
7:25 ΚΑΙ ΡΑΞΑ-ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΚΚΗ 8.00
8:30
9:00
9:35
10:00
10:35
11:00
11:30
12.00
12.45
13:10
13:40
14:15

ΚΑΙ ΡΑΞΑ

15:00
17:35
20:25
ΠΥΡΓΟΣ
7:00
8:00 ΔΙΑΛΕΧΤΟ
8:30
9:00
9:35
10:00
10.20 ΦΩΤΑΔΑ
10:30
11:00
11.30
12:00
12.40 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
12:40 ΔΙΑΛΕΧΤΟ
13.15
13.40
14:20 ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ
15.00
15:40
17:15 ΔΙΑΛΕΧΤΟ
18:00
20:10
21:20 ΔΙΑΛΕΧΤΟ 
ΑΓ.ΜΟΝΗ
7.20 ΦΗΚΗ
7:30 ΛΥΓΑΡΙΑ
8.10 ΦΛΑΜΟΥΛΙ
8:30 ΜΟΥΡΙΑ
9.00 ΦΗΚΗ
9:20ΦΛΑΜΟΥΛΙ
10:00(ΛΥΓΑΡΙΑ)
10:40ΦΛΑΜΟΥΛΙ
11:30 ΦΗΚΗ
12:30 ΦΛΑΜΟΥΛΙ
12:45  ΜΟΥΡΙΑ
13.00 ΦΗΚΗ
14:05 ΦΛΑΜΟΥΛΙ
14:30 ΛΥΓΑΡΙΑ
14:45 ΔΕΝ/ΧΩΡΙΟΥ
16.00 ΛΥΓΑΡΙΑ
16.00 ΦΗΚΗ
18:05 ΦΗΚΗ
19:10 ΛΥΓΑΡΙΑ
21:30 ΛΥΓΑΡΙΑ
21.30 ΦΗΚΗ
ΛΥΓΑΡΙΑ
7:30 ΜΟΥΡΙΑ-ΛΥΓΑΡΙΑ
8:30

ΛΥΓΑΡΙΑ-ΜΟΥΡΙΑ 

10.00

ΜΟΥΡΙΑ-ΛΥΓΑΡΙΑ 

11:30

ΛΥΓΑΡΙΑ-ΜΟΥΡΙΑ 

12.45

ΜΟΥΡΙΑ-ΛΥΓΑΡΙΑ 

14:30 ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
16:00 ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΑ
19:10
21:30 ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΑ
 
 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΗ
7:25

(ΡΑΞΑ)

11:30

ΚΑΙ  ΑΡΔΑΝΙ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
7.30

ΚΑΙ ΓΛΥΝΟΣ

9:00
10:00
11:00
11:45 ΚΑΙ ΓΛΥΝΟ
13:15
14:15

ΚΑΙ ΓΛΥΝΟΣ

15:10
17:00
19:20
21:20

 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ
7.30(ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΛΙΑ)
9:00-11:00
13:15
14:15

ΚΑΙ ΓΛΥΝΟΣ

17:00
19:20
21:20
ΦΗΚΗ
7.20  ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ
9:00

  ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ

11.30   ΔΕΝ/ΧΩΡΙ-ΦΗΚΗ
13:00  ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ
14:45

ΔΕΝ/ΧΩΡΙ-ΦΗΚΗ

16:00

ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ

18:05

ΔΕΝ/ΧΩΡΙ-ΦΗΚΗ

21:30

ΦΗΚΗ-ΔΕΝ/ΧΩΡΙ

 

 

 

 

Σχόλια

σχόλια