Θα περνούσε τρένο από τον Μεσενικόλα Καρδίτσας!

Θα περνούσε τρένο από τον Μεσενικόλα Καρδίτσας!

Ο Γιώργος Κρανιάς, κατάγεται από τον Μεσενικόλα κα είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηρόδρομου Τρικάλων, αναδημοσίευσε ένα άρθρο του διευθυντή της Τρικαλινής εφημερίδας «Θάρρος» Γ. Κλειδωνά που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σχεδιάζονταν σιδηροδρομική γραμμή που θα περνούσε από τον Μεσενικόλα.
Γράφει σχετικά: Ναι ρε ήταν να ρθει τρένο στον Μεσενικόλα. Απίστευτο!!!
«…Εγένετο εις παρωχημένας εποχάς μελέται και εδαφικαί έρευναι, εσχάτως δ’ επί κυβερνήσεως Βενιζέλου θα υπεγράφετο και η σύμβασις Σιδηροδρομικής γραμμής Αυλώνος-Ιωαννίνων – Καλαμπάκας ματαιωθείσα όχι διότι οι ειδικοί ήχθησαν εις το συμπέρασμα ότι το έργον τούτο είναι δύσκολον και πολυδάπανον και για τα οικονομικά μέσα της Ελλάδος εντελώς ακατόρθωτον, αλλά διότι η Ιταλική αποστολή ηξίωσεν την επέκτασιν της γραμμής μέχρι Βόλου εθνικώς και εμπορικώς ασυμφόρου από πολλαπλών απόψεων, των ημετέρων υποδειξάντων την επέκτασιν μέσω Τρικάλων – Μεσενικόλα – Καστανέας – Φουρνά – Λιανοκλάδι, ήτοι την υποτείνουσαν του σχηματιζομένου τριγώνου με κορυφήν το Δεμερλί…»
Από άρθρο του διευθυντή της Τρικαλινής εφημερίδας «Θάρρος» Γ. Κλειδωνά.

η Αλήθεια της Καρδίτσας

Σχόλια

σχόλια