Τα νέα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων

Τα νέα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων

ÖÙÔÉÁ ÓÔÇÍ ÅÍÙÓÇ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÙÍ ÅÐÉÐËÙÍ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÁËÉÌÏÕ 45

Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων άλλαξαν κι εφ’ εξής σε περίπτωση ανάγκης θα αναζητείται στα τηλέφωνα :

Αναγγελία Πυρκαγιάς : 199

Διοικητής : 2431079921

Υποδιοικητής : 2431079922

Γραμματεία : 2431079932

Πυρασφάλεια : 2431079925

Ανακριτικό : 2431079923

Τηλεφωνικό Κέντρο : 2431079920 – 2431079930

Φαξ Υπηρεσίας : 2431079935

Σχόλια

σχόλια