Ερώτηση Κώστα Σκρέκα για τις αποζημιώσεις αγροτών

Ερώτηση Κώστα Σκρέκα για τις αποζημιώσεις αγροτών

Áðü ôçí Óõíåäñßáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí Áßèïõóá Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, óôç ÂïõëÞ, ÊõñéáêÞ 13 Ìáñôßïõ 2011. ÁÐÅ ÌÐÅ/www.papandreou.gr/ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÇÓ

Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Κυβέρνησης με τις αποζημιώσεις των αγροτών στις Ορεινές Περιοχές των Τρικάλων, καταγγέλλει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ κ. Κώστας Σκρέκας.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) προβλεπόταν η επέκταση των δασωδών εκτάσεων, µε τη δάσωση γεωργικών γαιών σύμφωνα µε το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 1257/99. Στόχος ήταν η στήριξη και η ανάπτυξη των δασικών πόρων και η αειφόρος διαχείριση των δασών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμπληρωματικό εισόδημα στον πληθυσμό των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ορεινές περιοχές των Τρικάλων.

Οι δικαιούχοι εντάχτηκαν στο πρόγραμμα, πραγματοποίησαν τις επενδύσεις, δέχτηκαν και τους απαραίτητους ελέγχους, παρόλα αυτά δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ διατηρούν και φροντίζουν τις δενδροφυτεύσεις.

Ο κ. Σκρέκας ρωτάει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν και πότε προτίθεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να καταβάλει τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Σχόλια

σχόλια