Πως θα ρυθμίζονται τα χρέη στο Δημόσιο από 20 ως 50.000 ευρώ...

Πως θα ρυθμίζονται τα χρέη στο Δημόσιο από 20 ως 50.000 ευρώ και πότε δεν θα «κουρεύονται»

Τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή του συνοφειλέτη είναι το βασικό κριτήριο για το «κούρεμα» της κύριας οφειλής για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στην περιουσία δεν θα συνυπολογίζεται η κύρια κατοικία, όπως επίσης και τα παραγωγικά ακίνητα, δηλαδή το επαγγελματικό ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη συμφωνία αυτή σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής φέρεται να κατέληξαν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών με τους εκπροσώπους των τραπεζών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύγκλιση υπήρξε και στο θέμα του καθορισμού των κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνεται η ρύθμιση της οφειλής για όσες επιχειρήσεις χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι σε σχέση με αυτή την κατηγορία οφειλών, που αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις, θα υιοθετηθεί τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής και τον καθορισμό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνει ο οφειλέτης.

Στόχος είναι οι περιπτώσεις αυτές να ρυθμίζονται ταχύτερα, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις οφειλές που είναι πάνω από το συγκεκριμένο ποσό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, για τον καθορισμό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνει η επιχείρηση, θα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδά της, σε συνδυασμό με τις ανάγκες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, όπως αυτές θα προκύπτουν με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Οι τράπεζες από την πλευρά τους προτείνουν κριτήρια όπως η λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το άνοιγμα που έχει η επιχείρηση ή τα κεφάλαια σε σχέση με τις οφειλές της.

Από την τυποποιημένη διαδικασία θα προκύπτει το ύψος της οφειλής που θα μπορεί να αποπληρώσει τα προσεχή χρόνια και ως εκ τούτου το «κούρεμα» των προστίμων και των προσαυξήσεων. Το μαχαίρι για «κούρεμα» και της κύριας οφειλής, ή αντίστοιχα του κεφαλαίου, θα μπαίνει μόνο εάν το «κούρεμα» των προστίμων και των προσαυξήσεων δεν διασφαλίζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και εφόσον δεν υπάρχουν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία. Από την περιουσία θα εξαιρείται η κύρια κατοικία του οφειλέτη και το επαγγελματικό του ακίνητο, αυτό δηλαδή που χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως το εμπορικό κατάστημα, η βιοτεχνία κ.λπ. Αντίθετα, ό,τι θεωρείται εμπορεύσιμο ακίνητο, δηλαδή μπορεί να αυξήσει την περιουσία του δανειολήπτη, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί.

Τυποποιημένες ρυθμίσεις αποπληρωμής προβλέπονται προς το παρόν για τις οφειλές έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αποπληρωμή σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο με ελάχιστη δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, ενώ για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, αποπληρωμή σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη δόση 50 ευρώ χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

ΠΗΓΗ Καθημερινή

Σχόλια

σχόλια