Πληρωμή της δράσης 1.1 για την βιολογική γεωργία του 2013

Πληρωμή της δράσης 1.1 για την βιολογική γεωργία του 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2013.

– Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής για ποσά ενίσχυσης που προέκυψαν από επικαιροποίηση των Δηλώσεων εφαρμογής του έτους 2013.
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα 26-6-2017 μετά το e-mail του ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλη στις 19-6-2017 και ενημέρωνε την ΔΑΟΚ Τρικάλων ότι μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία συμπληρωματικών πληρωμών του έτους 2013.

 
Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ OIKΟΝΟMIAΣ
& ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχόλια

σχόλια