Θετική η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα Μετέωρα

Θετική η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα Μετέωρα

Θετική κατά πλειοψηφία ήταν πριν από λίγο η γνωμοδότηση  του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τα Μετέωρα.

Η γνωμοδότηση θα συνοδεύεται από τρεις παρατηρήσεις που προτάθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη και τον Περιεφερειακό Σύμβουλο κ. Μπουτίνα.

Οι τρεις παρατηρήσεις που έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία είναι:

1ον. Να αναφερθούν επακριβώς οι βράχοι που θα ισχύουν οι απαγορεύσεις και να μην μείνει το σχέδιο με ασάφεια με την λέξη κ.τ.λ σύμφωνα με την πρόταση του ΚΑΣ.

2ον. Να αυξηθεί ο χρόνος διαβούλευσης από έναν χρόνο σε δύο χρόνια έτσι ώστε να γίνει η χαρτογράφηση των αναρριχητικών διαδρομών

3ον. Όσοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στα Μετέωρα να συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι τη συνταξιοδότηση τους και όχι μόνο σε τρία έτη που προβλέπει το σχέδιο.

Σχόλια

σχόλια