Παράταση εγγραφών στα μητρώα κανονισμού Ξυλείας

Παράταση εγγραφών στα μητρώα κανονισμού Ξυλείας

Όπως μας ενημέρωσε η Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμών FLEGT και Ξυλείας για την εφαρμογή του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ» και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΚΥΑ 134627/5835/29-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) και ΚΥΑ  144531/4225/03-08-2016 (ΦΕΚ 2532 Β’) «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά – Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης ή στα Μητρώα  Εμπόρων» σας πληροφορούμε ότι βάσει (σχετικής ΚΥΑ που σύντομα θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ) ‘’Παρατείνεται έως τις  31-10-2016 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής στα «Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης ή στα Μητρώα  Εμπόρων» δηλαδή όλοι όσοι ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία τόσο ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου π.χ (Δασικοί Συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι  καυσοξύλων, πέλλετ, κατασκευαστές επίπλων  κ.τ.λ) οφείλουν να δηλώσουν άμεσα την εταιρεία – επιχείρηση τους.

Αιτήσεις διατίθενται στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Δασών Τρικάλων – Κολοκοτρώνη 30).

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 2431063465 κ. Ζαλαβρά και 2431063464 κ.Μωυσιάδου).

Ο Διευθυντής Δασών  Χρήστος Κουτσονάσιος Δασολόγος με βαθμό Α΄

Σχόλια

σχόλια