Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικής Γλωσσομάθειας για το 2015

Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικής Γλωσσομάθειας για το 2015

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες  στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  περιόδου Νοεμβρίου 2015, αλλά και παρελθόντων ετών, μπορούν  να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά  τους από την ΔΔΕ Τρικάλων ( Μπότσαρη 2, 3ος όροφος γραφείο 303) αυτοπροσώπως  ή από τους νόμιμους  κηδεμόνες  τους και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα  εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής» όπως  ορίζει ο νόμος και έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους.

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων: Βασιλική Κάκλα

Σχόλια

σχόλια