Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Κυκλαδικό

Πολιτισμό μέσα από τις Μουσειοσκευές. Μέσα από τη «βαλίτσα»  που ταξιδεύει και

περιέχει ακριβή αντίγραφα ειδωλίων, σκευών και εργαλείων, ανακάλυψαμε τον

πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες, διαβάσαμε το βιβλίο «Ο Νικηφόρος ανα-

καλύπτει τα συναισθήματα: με οδηγό τα κυκλαδικά ειδώλια» και τέλος παίξαμε και

μάθαμε τα νησιά των Κυκλάδων.

Σχόλια

σχόλια