Ίσως ότι χειρότερο πέρασε στην μεταπολίτευση…

Ίσως ότι χειρότερο πέρασε στην μεταπολίτευση…

Ίσως ότι χειρότερο πέρασε στην μεταπολίτευση…

Σχόλια

σχόλια