Η …Βουλή των γερόντων

Η …Βουλή των γερόντων

Ένα χαρτόνι στο παγκάκι, λίγο κονιάκ και μπόλια κοσμητικά επίθετα για την κατάσταση που επικρατεί στην Πλατεία…

Βλέπετε η… Βουλή των γερόντων και με χιόνια και με ήλιο είναι πάντα εκεί…

Σχόλια

σχόλια