Στρεψόδικοι, επιλήσμονες,
εσαεί κομπορρήμονες
ιδού πάλιν διαβαίνουσιν
υποτελείς κ’ ευέλικτοι
κόλακες φαύλοι.

Ελίσσονται, υποκρίνονται,
ς’ τον αφρόν επιπλέουσιν·
εύκαμπτων την σπονδυλικήν
στήλην θέλει η εφήμερος
κ’ ευοίωνη Δόξα!

Άγγελος Παρθένης

«Κατά Κάλβον», ΙΙ

Σχόλια

σχόλια