Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού

Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων σας ενημερώνουμε ότι, οι υποψήφιοι   για τις εξετάσεις των φαρμακοποιών προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι τις 26-09-2016 (γραφείο 236 – 2ος όροφος  τηλ. 2431046236). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη.

Σχόλια

σχόλια