Επιχορηγούνται έως 70% οι δαπάνες για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Επιχορηγούνται έως 70% οι δαπάνες για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Έως 70% επιχορηγούνται δήμοι και σύνδεσμοι δήμοι για βελτιώσεις και τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για το έτος 2017.

Έως 50% ανέρχεται η επιχορήγηση για το κόστος σίτισης των ζώων (επισημαίνεται ότι το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων χρηματοδότησης).
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη και των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ι. Τσιρώνη, επιλέξιμες είναι οι:
-Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δεν σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις διατάξεις για τα ενδιαιτήματα του ν. 604/1977.
-Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δεν σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
-Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στο πλαίσιο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
-Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2.
-Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Μη επιλέξιμες είναι:
-Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
-Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
-Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου.
-Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
-Δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης και τηλεπικοινωνιών των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και των ιατρείων, καθώς και καυσίμων και διοδίων των οχημάτων περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
-Δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων των φορέων, όπου φιλοξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
-Δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
-Δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων των φορέων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης.
-Δαπάνες για έξοδα αγοράς λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου των καταφυγίων και των ιατρείων των φορέων, όπως κηπουρικών εργασιών.
-Δαπάνες που αφορούν στον εξοπλισμό και στα φαρμακευτικά σκευάσματα.
-Δαπάνες για έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων πλην των στειρώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι για χρηματοδότηση φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) αίτηση χρηματοδότησης. Στην έδρα κάθε Π.Ε. συνιστάται τριμελής επιτροπή με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων και τον έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου.

πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σχόλια

σχόλια