Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Eκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη και ώρα 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».
  2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή οι αποφάσεις πρέπει να υποβληθούν στην διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, ως συμπληρωματικά στοιχεία της υποβληθείσας πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης, μέχρι τις 20-10-2016

Σχόλια

σχόλια