Ανακοίνωση του Δήμου Πύλης για τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Πύλης για τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από 07.11.2018 ξεκινούν οι αιτήσεις για την Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ Έτους 2018. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Δεκεμβρίου 2018.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Υγειονομικής Επιτροπής Απόφασης Αναπηρίας σε ισχύ

2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2017

4) Βιβλιάριο Υγείας

5) Δύο (2) φωτογραφίες σε περίπτωση που η κάρτα δεν έχει χώρο για θεώρηση

Σχόλια

σχόλια