Διεθνή

Διεθνή

Eπίθεση από καρχαρίες στα θύματα του Norman Atlantic;

Επίθεση από καρχαρίες είναι πιθανό να δέχτηκαν τα θύματα του Norman Atlantic, όταν έπεσαν στη θάλασσα, όπως δειχνουν οι πληγές σε σορούς που έχουν...