Αποκλεισμός από την αιμοδοσία των κατοίκων της Καρδίτσας για την ασφάλεια έναντι...

Αποκλεισμός από την αιμοδοσία των κατοίκων της Καρδίτσας για την ασφάλεια έναντι της ελονοσίας

Σας κάνουμε γνωστό ότι από την 21-12-2017 με απόφασή του, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) – για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας – προχώρησε σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από την ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ των κατοίκων της πόλης της Καρδίτσας και των όμορων περιοχών.

Όπως μας διαβεβαίωσαν η αναπλήρωση των αναγκαίων μονάδων αίματος θα γίνεται από το Ε.ΚΕ.Α. Η αιμοδοσία στις υπόλοιπες Δημοτικές ενότητες του Ν. Καρδίτσας θα διεξάγεται κανονικά.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Καρδίτσας

Βάιος Χ. Βαρελάς

Σχόλια

σχόλια