Ανάδειξη νέας διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών ¨ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ¨

Ανάδειξη νέας διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών ¨ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ¨

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης του νεοσύστατου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών ¨ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ¨ διεξήχθησαν την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 στα Τρίκαλα.
Τα μέλη που προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως κατωτέρω:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μέμτσας Σπυρίδων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δελιτζιάς Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σουλιόπουλος Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ : Σκανδάλης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ–ΥΠΕΥΘ.ΔΗΜ ΣΧΕΣΕΩΝ : Τσιχτής Χαράλαμπος

Για το Εποπτικό Συμβούλιο:

Σιούτας Δημήτριος
Λιακοκώτσιας Ζήσης
Καρδαρά Σπυριδούλα
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχόλια

σχόλια