Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπεται στην εγκύκλιο που υπεγράφη από τον Υφ. Εργασίας, Τάσο Πετρόπουλο.

Την αναδρομική χορήγηση αυτοτελούς του νέου κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου (384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης, μειούμενου κατά 1,25% για κάθε έτος λιγότερο μέχρι τα 360 ευρώ για 15 έτη) τόσο στον επιζώντα ή /και στον διαζευγμένο σύζυγο όσο και στα δικαιοδόχα τέκνα, προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο Υφ. Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος.

Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης για 20 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή το ποσό των 384 ευρώ.

Αν ο θανών ασφαλισμένος είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, το ποσό των 384 ευρώ μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης. Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντα είναι μικρότερος των 15 ετών, χορηγούνται ως κατώτατο ποσό τα 360 ευρώ, που αντιστοιχούν στα 15 χρόνια ασφάλισης.

Έτσι, το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, βάσει χρόνου ασφάλισης, διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ως και 15 έτη ασφάλισης: 360 ευρώ
 • Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ
 • Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ
 • Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ
 • Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ
 • Για 20 έτη ασφάλισης και άνω: 384,00 ευρώ.

Για να υπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης, λαμβάνεται υπόψη μόνο κάθε πλήρες έτος ασφάλισης που είχε πραγματοποιήσει ο θανών. Εάν για παράδειγμα ο θανών είχε 18 έτη και 5 μήνες ασφάλισης, ως κατώτατο όριο χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί στα 18 έτη ασφάλισης, ήτοι 374,40 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι βελτιωτικές παρεμβάσεις για τα κατώτατα ποσά των συντάξεων, εφαρμόζονται για δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, ο οποίος έχει επέλθει από τις 13/05/2016 και ύστερα.

Με βάση τις νέες διατάξεις:

 • Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου για όσο χρονικό διάστημα δικαιούται και το τέκνο σύνταξη θανάτου.
 • Στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα που απώλεσαν το γονέα τους κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή στην ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων.
 • Στον κύκλο των δικαιοδόχων συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα στα οποία είχε διακοπεί η συνταξιοδοτική προστασία λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας και τα οποία εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ενεγράφησαν σε ΙΕΚ μεταγενέστερα του θανάτου του γονέα και της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας.  Θα δικαιούνται τη σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας  εφόσον οι σπουδές δεν ολοκληρωθούν νωρίτερα.
 • Αυτοτελές κατώτατο όριο χορηγείται στο καθένα τέκνο που έχει χάσει και τους δυο γονείς του εφόσον δεν λαμβάνει σύνταξη από τον άλλο γονέα.
 • Ant1news.gr

Σχόλια

σχόλια