Αρχισαν οι πληρωμές για τη νιτρορύπανση

Αρχισαν οι πληρωμές για τη νιτρορύπανση

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι : Έγινε η αποστολή προς την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 2η πληρωμή του έτους 2013 της

Δράσης 2.1 (Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών ).

Οι καταστάσεις πληρωμής αφορούν 45 παραγωγούς ενταγμένους στην πενταετία

της δράσης. Το ύψος του ποσού πληρωμής συνολικά ανέρχεται σε 125.503,42 ΕΥΡΩ.

Σχόλια

σχόλια