Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τους φετινούς...

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τους φετινούς απόφοιτους Λυκείου

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» προβλέπονται στο άρθρο 60 τα παρακάτω:
Τι ισχύει από του χρόνου για τους φετινούς απόφοιτους Λυκείου απόφοιτοι 2014-15 (άρθρο 60)
Άρθρο 60
Απόφοιτοι Λυκείου του σχολικού έτους 2014-15

1. Απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-­2015 καθώς και προηγούμενων σχολικών ετών, οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των καταργηθεισών διατάξεων του ν.2525/1997 όπως ίσχυε, έχουν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να διαγωνισθούν με ανωτέρω καταργηθέν σύστημα εισαγωγής κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-­‐6 και 2016-­‐7) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-­‐6 και 2016-­‐7) να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4127/2015 (Α΄ 50).
Στην περίπτωση αυτή:
α) οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
β) οφείλουν να καταθέσουν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου ενυπόγραφη αίτηση στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν στους υποψήφιους ποιας Ομάδας Προσανατολισμού επιθυμούν να καταταχθούν και σε ποια μαθήματα πρόκειται να διαγωνισθούν.

Σχόλια

σχόλια