Αλλάζει πρόσωπο η αγορά διαχείρισης κόκκινων δανείων

Αλλάζει πρόσωπο η αγορά διαχείρισης κόκκινων δανείων

Ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς τις τράπεζες, αλλά και ενεργότερη εμπλοκή στην αντιμετώπιση των οφειλών που έχουν τα νοικοκυριά, αναλαμβάνουν οι οκτώ εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εντύπωση που υπάρχει διάχυτη, ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν είναι παρά ένα είδος εισπρακτικών εταιρειών η δραστηριότητα των οποίων θα εξαντλείται σε οχλήσεις του οφειλέτη, δεν ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που εισάγουν οι εν λόγω εταιρείες.

Ουσιαστική διαφορά είναι ότι οι νέες εταιρείες διαχείρισης, όπως η B2Kapital, η Independent Portfolio Management, θυγατρική της Alvarez Marsal, αλλά και η «Θεά Αρτεμις», που έχει συσταθεί από την  Τράπεζα Αττικής και την Aldridge, θα ασχοληθούν ενεργά με το σκέλος των οφειλών που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βαρύνονται με ένα σημαντικό ποσοστό κόκκινων δανείων που φθάνει τα 25 δισ. ευρώ. Η εμπλοκή τους δεν θα εξαντλείται στην «άσκηση πίεσης» για την εξόφληση του συνόλου ή μέρους της οφειλής ή τον διακανονισμό της μέσα από ένα πρόγραμμα ρύθμισης, όπως έκαναν οι εισπρακτικές εταιρείες μέχρι σήμερα, οι οποίες λειτουργούσαν υπό περιοριστικό καθεστώς σε σχέση με το εύρος των επιλογών που είχαν στη διάθεσή τους. Αν και η στρατηγική των εταιρειών διαχείρισης θα χαράσσεται από τον εντολοδόχο, δηλαδή την τράπεζα, το γεγονός ότι οι πωλήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων δανείων έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλάζει τα δεδομένα, αφού, για πρώτη φορά, θα μεταβληθεί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δανείων.

Η αλλαγή αυτή λύνει ουσιαστικά και τα χέρια των εταιρειών διαχείρισης, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών ως προς τις λύσεις που προτείνουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη ρύθμιση της οφειλής τους.

Ειδικά στην περίπτωση των μικρομεσαίων ή των μεγάλων επιχειρήσεων, στις οποίες θα επικεντρώσουν οι B2Kapital, η Independent Portfolio Management και η Pillarstone, ο ρόλος τους θα είναι αυτός του χρηματοοικονομικού συμβούλου, διερευνώντας τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας της επιχείρησης και διαχωρίζοντας εκείνες που μπορούν να ορθοποδήσουν μέσα από ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που το εύρος των επιλογών δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης που παραμένει ευθύνη των τραπεζών (μόνον η Pillarstone διαθέτει σχετική άδεια), οι εταιρείες διαχείρισης θα εμπλέκονται ενεργά στον σχεδιασμό της επιχείρησης, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη του business plan που θα της επιτρέψει την παραγωγική της ανασυγκρότηση και την εξυπηρέτηση του οφειλών της μέσα από ένα αξιόπιστο σχέδιο παρακολούθησης των ταμειακών της ροών.

Ενεργητικές πρωτοβουλίες θα αναληφθούν και στην περίπτωση των νοικοκυριών, που, με τη σειρά τους, έχουν την υποχρέωση να επιδείξουν διάθεση συνεργασίας, προσκομίζοντας στις εταιρείες διαχείρισης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση, από την οποία να προκύπτει και η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής τους. Oι λύσεις, μεταξύ των οποίων και το «κούρεμα», που θα εφαρμοστεί για τις μικρές οφειλές των νοικοκυριών, θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά στο τραπέζι μπαίνουν και οι εξατομικευμένες λύσεις για μεγαλύτερες οφειλές ή για τις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών που η επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική δυνατότητα του νοικοκυριού.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχόλια

σχόλια